تمرین درس هفتم – صرف فعل های بودن، داشتن، شدن، sein, haben, werden

به تمرین درس هفتم – صرف sein, haben, werden خوش اومدی. برای شروع اسم و ایمیلت رو وارد کن تا بدونیم جواب ها رو به کجا بفرستیم و برو به صفحه ی بعدی.

اسم
ایمیل

نکته ی مهم

یادت نره اگه جواب یک سوالی رو بلد نبودی، برو سوال بعد. سعی کن شانسی جواب ندی که نتیجه ی امتحان اتفاقی نباشه. تقلب هم نکن. جایزه نداره که!  😀

دروسی که توی این بخش مورد بررسی قرار می گیرند

تمرین درس هفتم – صرف فعل های بودن، داشتن، شدن sein, haben, werden

مهمترین افعال در زبان آلمانی این سه تا فعل:

بودن، sein

داشتن، haben

و شدن،werden

هستند. توی این درس این سه تا فعل رو صرف می کنیم و براشون مثال می زنیم.