تمرین دروس یک تا چهار

به تمرین درس یک تا چهار خوش اومدی. برای شروع اسم و ایمیلت رو وارد کن تا بدونیم جواب ها رو به کجا بفرستیم و برو به صفحه ی بعدی.

اسم
ایمیل

نکته ی مهم

یادت نره اگه جواب یک سوالی رو بلد نبودی، برو سوال بعد. سعی کن شانسی جواب ندی که نتیجه ی امتحان اتفاقی نباشه. تقلب هم نکن. جایزه نداره که!  😀

دروسی که توی این بخش مورد بررسی قرار می گیرند

درس اول – بخش اول: اسامی در زبان آلمانی – آرتیکل ها

توی این درس با آرتیکل های اسامی در زبان آلمانی آشنا می شیم.

درس اول – بخش دوم: اسامی در زبان آلمانی – جمع بستن

توی این درس یاد میگیریم چجوری اسامی رو در زبان آلمانی جمع ببندیم.

درس دوم- بخش اول:آرتیکل ها در زبان آلمانی – تشخیص از روی معنی اسم

توی این درس می بینیم چطور می شه آرتیکل یک اسم رو از روی معنیش حدس زد.

درس دوم – بخش دوم: آرتیکل ها در زبان آلمانی – تشخیص از روی حروف پایانی

توی این درس یاد میگیریم چطور از روی حروف پایانی یک اسم، آرتیکلش رو حدس بزنیم.

درس سوم: انواع ضمایر در زبان آلمانی – ضمایر فاعلی ساده

توی این درس راجع به ضمایر به طور کلی در زبان آلمانی یاد میگیریم و ضمایر فاعلی رو با هم بررسی می کنیم.

درس چهارم – بخش اول: صرف فعل در زبان آلمانی

توی این درس راجع به ضمایر به طور کلی در زبان آلمانی یاد میگیریم و ضمایر فاعلی رو با هم بررسی می کنیم.

درس چهارم – بخش دوم: نکات مربوط به صرف فعل در زبان آلمانی

توی این درس راجع به نکات مربوط به صرف کلی افعال در زبان آلمانی یاد می گیریم..