سطح A0 شروع کننده

شما به نظر می رسه تازه شروع کردی و هنوز چیزای زیادی هست که نمی دونی. اما ناامید نشو دوست من. همین که الان اینجایی، یعنی می خوای پیشرفت کنی. ادامه بده.

برای اینکه سطح خودت رو پیشرفت بدی، پیشنهاد می کنم که دروس ما رو دنبال کنی. برای شروع کافیه ما رو توی شبکه های اجتماعی مختلف دنبال کنی.

برای یادگیری آلمانی از کجا شروع کنیم؟

پلاس جرمن اعتقاد داره برای شروع هر زبانی آدم باید زبان مادریش رو به خوبی غلط باشه و یکسری تعاریف اولیه مثل اسم، فعل، قید، صفت و غیره رو بلد باشه. برای برداشتن قدم اولت و شروع یادگیریت کافیه این ویدیو رو کامل ببینی.