با عرض سلام. توی درس امروز اعداد رو به زبان آلمانی یاد می گیریم. با ما همراه باشید.

نظرات (3) کلیک ها: 13295

اسم عام، اسمی است که بر همه افراد و اشیاء و مفاهیم دلالت کند و بین همه آنها مشترک باشد (مانند “کتاب”، “مرد”) و اسم خاص، اسمی است که تنها به یک فرد یا شی اشاره دارد و همه را شامل نمی‌شود (مانند “فرزام”، “بیستون”، “ایران”)

نظرات (1) کلیک ها: 14518