1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.59 (17 امتیازها)

سلام به شما دوستان زبان آموز، امروز افعال وجهی یا Modalverben در زبان آلمانی رو با هم بررسی می کنیم. با ما همراه باشید.

افعال Modal در زبان آلمانی به شش فعلی گفته می شه که بسیار کاربردی و مفید هستند. این فعل ها واقع فعل هایی هستند که معمولاً به تنهایی توی جمله معنی نمی دهند و برای اینکه توی جمله معنی پیدا کنن نیاز به فعل دومی دارند که ما بهش فعل کمکی می گیم. این فعل کمکی در همیشه در حالت مصدر و در آخر جمله می آید و تنها فعلی که صرف میشه همون فعل Modal است.


فعل  können

این فعل به معنی «توانستن» و برای بیان یک توانایی یا یک امکان (Fähigkeit / Möglichkeit) استفاده میشه.

 

جدول صرف فعل können
مصدر فعل توانستن können Infinitiv
ضمیر فاعلی فعل Verb Personal-pronomen
من می توانم kann ich
تو می توانی kannst du
او - مذکر می تواند kann er
او - مونث می تواند kann sie
آن - خنثی می تواند kann es
ما می توانیم können wir
شما ها می توانید könnt ihr
آنها می توانند können sie
شما – حالت محترمانه می توانید können Sie
 

 

چند مثال برای این فعل:

Ich kann gut fahren.

من می توانم خوب رانندگی کنم.

Wir können nicht schlaffen.

ما نمی توانیم بخوابیم

Können Sie mir helfen?

آیا می توانید به من کمک کنید؟


 

فعل  dürfen

این فعل به معنی «اجازه داشتن» و برای بیان اجازه داشتن یا یک ممنوعیت (Erlaubnis / Verbot) استفاده میشه.

 

جدول صرف فعل dürfen
مصدر فعل اجازه داشتین dürfen Infinitiv
ضمیر فاعلی فعل Verb Personal-pronomen
من اجازه دارم darf ich
تو اجازه داری darfst du
او - مذکر اجازه دارد darf er
او - مونث اجازه دارد darf sie
آن - خنثی اجازه دارد darf es
ما اجازه داریم dürfen wir
شما ها اجازه دارید dürft ihr
آنها اجازه دارند dürfen sie
شما – حالت محترمانه اجازه دارید dürfen Sie
 
 
 

چند مثال برای این فعل:

Hier dürfen Sie nicht rauchen!

شما اینجا اجازه ندارید سیگار بکشید.

Darf ich reinkommen?

آیا اجازه دارم داخل بیایم؟ 

فعل  müssen

این فعل به معنی «بایستن» و برای بیان الزام داشتن یا یک ضرورت  (Pflicht / Notwendigkeit)  استفاده میشه.

 

 

جدول صرف فعل müssen
مصدر فعل باستن müssen Infinitiv
ضمیر فاعلی فعل Verb Personal-pronomen
من باید...*** muss ich
تو باید...*** musst du
او - مذکر باید...*** muss er
او - مونث باید...*** muss sie
آن - خنثی باید...*** muss es
ما باید...*** müssen wir
شما ها باید...*** müsst ihr
آنها باید...*** müssen sie
شما – حالت محترمانه باید...*** müssen Sie
 
 

چند مثال برای این فعل:

Hier musst du nicht rauchen!

تو اینجا نباید سیگار بکشی.

Ich muss heute gehen.

من امروز باید بروم.


فعل  sollen

این فعل هم به معنی «بایستن» و برای بیان الزام داشتن یا یاد آوری یک تقاضا

(Pflicht / Wiederholung einer Aufforderung)

استفاده میشه.

 

 

جدول صرف فعل sollen
مصدر فعل باستن sollen Infinitiv
ضمیر فاعلی فعل Verb Personal-pronomen
من باید...*** soll ich
تو باید...*** sollst du
او - مذکر باید...*** soll er
او - مونث باید...*** soll sie
آن - خنثی باید...*** soll es
ما باید...*** sollen wir
شما ها باید...*** sollt ihr
آنها باید...*** sollen sie
شما – حالت محترمانه باید...*** sollen Sie
 
 

چند مثال برای این فعل:

Du sollst deiner Oma helfen.

تو باید به مادربزرگت کمک کنی.

Der Arzt sagt, ihr sollt mehr Obst essen.

دکتر گفت، شما ها باید بیشتر میوه بخورید.


 

فعل  wollen

این فعل هم به معنی «خواستن» و برای بیان یک خواسته یا هدف (Wunsch / Absicht) استفاده میشه.

 

جدول صرف فعل wollen
مصدر فعل خواستن wollen Infinitiv
ضمیر فاعلی فعل Verb Personal-pronomen
من می خواهم will ich
تو می خواهی willst du
او - مذکر می خواهد will er
او - مونث می خواهد will sie
آن - خنثی می خواهد will es
ما می خواهیم wollen wir
شما ها می خواهید wollt ihr
آنها می خواهند wollen sie
شما – حالت محترمانه می خواهید wollen Sie
 

 

چند مثال برای این فعل:

Ich will dich heiraten.

من می خواهم با تو ازدواج کنم.

Wollen wir etwas essen?

آیا می خواهیم یک چیزی بخوریم؟


 

فعل  mögen

این فعل هم به معنی «علاقه داشتن» و برای بیان یک علاقه (Zuneigung) استفاده میشه. این فعل برای استفاده نیاز به فعل کمکی ندارد.

 

 

جدول صرف فعل mögen
مصدر فعل علاقه داشتن mögen Infinitiv
ضمیر فاعلی فعل Verb Personal-pronomen
من علاقه دارم mag ich
تو علاقه داری magst du
او - مذکر علاقه دارد mag er
او - مونث علاقه دارد mag sie
آن - خنثی علاقه دارد mag es
ما علاقه داریم mögen wir
شما ها علاقه دارید mögt ihr
آنها علاقه دارند mögen sie
شما – حالت محترمانه علاقه دارید mögen Sie
 

چند مثال برای این فعل:

Ich mag keine Schokolade.

من شکلات دوست ندارم.

Ich mag türkisches Essen.

من غذای ترکی دوست دارم.

 

همچنین باید بدونید که فعل mögen در حالت گرامری Konjunktiv II به عنوان یک فعل جداگونه با معنی متفاوت استفاده می شه:

فعل  möchten

این فعل به معنی «خواستن» و برای بیان یک آرزو یا درخواست (Wunsch) استفاده میشه.

 

جدول صرف فعل möchten
مصدر فعل خواستن möchten Infinitiv
ضمیر فاعلی فعل Verb Personal-pronomen
من می خواهم möchte ich
تو می خواهی möchtest du
او - مذکر می خواهد möchte er
او - مونث می خواهد möchte sie
آن - خنثی می خواهد möchte es
ما می خواهیم möchten wir
شما ها می خواهید möchtet ihr
آنها می خواهند möchten sie
شما – حالت محترمانه می خواهید möchten Sie

 

 

 

چند مثال برای این فعل:

Ich möchte mit Frau Karimi sprechen.

من می خواهم با خانوم کریمی صحبت کنم.

Ich möchte ein Auto haben.

من می خواهم یک ماشین داشته باشم.

 


نکته ها:

*اگر موضوعی که راجع به آن صحبت می کنید کاملاً شفاف و مشخص باشد، می توان در صحبت روزمره از آوردن فعل کمکی صرف نظر کرد:

Ich muss zum Arzt (gehen).

من باید به دکتر (بروم).

از آنجایی که اینجا منظور گوینده مشخص و شفاف است، می توان از آوردن فعل کمکی یعنی gehen صرف نظر کرد.

یا مثلاً اینجا:

Ich backe die Pizza. Du kannst es nicht!

من پیتزا را می پزم. تو آن را نمی توانی!

در جمله ی دوم از فعل کمکی backen به معنی پختن صرف نظر شده، چون منظور گوینده کاملاً مشخص است.

*در صرف افعال وجهی حالت اوّل شخص مفرد و سوم شخص مفرد به یک شکل صرف می شوند.

*در صرف این نوع افعال به وجود یا عدم وجود اوملاوت دقّت کنید که یک وقت اشتباه ننویسید!!

*فعل های  müssenو  sollenهر دو در فارسی «باید» معنی شده اند امّا برای استفاده از اونها باید دقت کنید که اونا مصارف گوناگونی دارند.

فعل  sollenبیشتر حالت یک گوشزد خودمونی یا یک پیشنهاد رو داره در صورتی که فعل müssen یک اجبار قطعی است و اون کاری که راجع بهش صحبت می کنید حتماً و قطعاً باید انجام بشه. مثلاً:

Du solltest weniger rauchen.

تو باید کمتر سیگار بکشی.

Bei roter Ampel musst du warten.

تو باید جلوی چراغ قرمز صبر کنی.

همچنین توجه کنید که اگه به آدم هایی که از شما مسن تر هستند و یا با شما صمیمی نیستند، به حالت امری از müssen استفاده کنید به اونها بی احترامی کرده اید.

*فعل «بایستن» در زبان فارسی در واقع به شکل زیر صرف می شه، امّا توی روزمره ما فقط از کلمه ی «باید» استفاده می کنیم.

 

من بایستم
تو بایستی
او بایست
ما بایستیم
شما بایستید
آنها بایستند

 

 

 


 

خب در اینجا درس امروز هم به پایان می رسه.

اگه سوالی، پیشنهادی، یا هر حرفی دارید توی قسمت نظرها بنویسید و فراموش نکنید ما رو توی صفحات اجتماعی که لینکشون رو پایین صفحه می بینید، دنبال کنید.

موفق باشید، تا بعد!

 

لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

  • مهمان - عطایی

    سلام استادنیمای عزیز بسیارمطالب آموزنده وروان جهت یادگیری ازتون تشکرمیکنم: