درس امروز به بررسی افعال جداشدنی در زبان آلمانی می پردازه. با ما همراه باشید.

نظرات (1) کلیک ها: 16965

در این درس با نوعی جدید از ضمایر آشنا می شویم که به آنها ضمایر پرسشی، Fragepronomen  یا همچنین W-Fragen گفته می شود.

نظرات (4) کلیک ها: 17456

در این درس افعال مهمی که نیاز به اسامی در حالت nom دارند را بررسی می کنیم.

نظرات (0) کلیک ها: 7838

 دروس قبلی با ضمایر شخصی در حالت فاعلی آشنا شدیم. اینک با این ضمایر در حالت مفعولی آشنا می شویم.

نظرات (1) کلیک ها: 11255

در این درس با دو نوع از انواع جمله از نظر ساختاری آشنا می شویم. جملات فاعلی (نومیناتیو) و جملات مفعولی (آکوزاتیو).

نظرات (4) کلیک ها: 33774